Initiatiefnemers

Logo OneWorld OneWorld is het centrum voor wereldburgerschap. FoodGuerrilla is het actieplatform van OneWorld dat ruim 150 jonge voedselinitiatieven voor gezond, eerlijk en duurzaam voedsel verbindt en steunt: jonge koplopers die met aansprekende oplossingen Nederlanders betrekken bij voedselzekerheid. Die koplopers zetten zich onder andere in tegen voedselverspilling. Zelf een actie opzetten voor goed voedsel? FoodGuerrilla kan je ondersteunen.
vc_logo_op_wit_rgb_hrx180 Het Voedingscentrum bevordert gezonde, veilige en duurzame voeding bij consumenten. Minder voedsel verspillen is daar een belangrijk onderdeel van. Onder het motto: ‘Hoezo 50 kilo? Zoveel wil je niet verspillen’ gaat het Voedingscentrum voedselverspilling tegen. Zo verspil je minder: als je slim koopt, kookt en bewaart hoef je minder weg te gooien. Dat is goed voor je portemonnee en het milieu. Het Voedingscentrum geeft consumenten informatie en praktische tips om minder voedsel te verspillen. Kijk daarvoor op de website van het Voedingscentrum.
wageningen ur250 Wageningen UR Food & Biobased Research heeft als doel gesteld om de hoeveelheid voedselverspilling met 40 tot 50% te verminderen in de gehele voedselketen. Zij baseert zich op ruim 10 jaar ervaring in onderzoek en innovatie op dit thema, en kiest voor een programmatische en integrale aanpak. De consument zelf is de grootste voedselverspiller. Ongeveer de helft van alle verspilling gebeurt bij mensen thuis. Het is lastig om het weggooigedrag van consumenten te doorbreken, maar via sociale innovatie-aanpak, zoals de FoodBattle, blijken er goede perspectieven te zijn. Wageningen UR zet zich daarnaast in voor het terugdringen van oogstverliezen, nieuwe bewaartechnieken, slimme verpakkingen en handige apps. Maar ook aan zaken als voorlichting over de houdbaarheidsdatum en het bewust omgaan met boodschappen en kliekjes wordt aandacht besteed. Kijk voor meer informatie over voedselverspilling ook eens op de website van Wageningen UR.
YFM LOGO-NL De Youth Food Movement (YFM) is een netwerk van studenten, chefs, boeren, beleidsmakers, retailers en producenten. Samen zetten zij zich in voor een betere toekomst van het voedselsysteem, op basis van de principes van de Slow Food beweging: good, clean en fair. De YFM organiseert jaarlijks het Food Film Festival, de YFM Academie, verschillende diners, eat-ins, feesten, lezingen en debatten waarbij aandacht wordt geschonken aan verschillende aspecten omtrent het produceren en consumeren van voedsel. Voor de YFM is het essentieel dat mensen uit de stad beter weten waar het voedsel vandaan komt, en zoekt daarom verbinding met (jonge) boeren, onder andere in het online communicatieproject het Eetcafé. De YFM is onderdeel van het Slow Food Youth Network, dat over de hele wereld discosoeps tegen voedselverspilling organiseert. Meedoen? www.youthfoodmovement.nl/meedoen
   Logo Duurzaam Door3 DuurzaamDoor verbindt regionale en nationale organisaties die werken aan duurzaam voedsel met elkaar en stimuleert hen om met en van elkaar te leren. De stip aan de horizon is: een eerlijk en duurzaam voedselsysteem. DuurzaamDoor wil bijdragen aan de daarvoor noodzakelijke inspiratie, (sociale) innovatie en kennis. Doelgroep zijn ’de vijf O’s’: Ondernemers, Onderwijsinstellingen, Onderzoekers, maatschappelijke Organisaties en Overheid. DuurzaamDoor richt zich met de Kennis- en EducatieDeal (KED) Verspilling vooral op gedragsverandering bij consumenten onder invloed van supermarkten, horeca en onderwijs. DuurzaamDoor organiseert samen met de KED-deelnemers leer- en netwerkbijeenkomsten.
Fusions:5000 Feeding the 5000/EU Fusions. Feeding the 5000 (of Feeding the 5K) is een initiatief van de Britse schrijver en campaigner Tristram Stuart die met grote no waste-diners de problematiek rondom voedselverspilling onder de aandacht brengt. De campagne wordt ondersteund door EU FUSIONS, een EU programma gericht op het tegengaan van voedselverspilling. In 2009 werd op Trafalgar Square de eerste Feeding the 5000 georganiseerd, in samenwerking met o.a. de burgemeester van Londen, Boris Johnson. Sindsdien heeft Feeding the 5000 onder steeds wisselende namen in o.a. Parijs, Dublin, Londen, New York, Nairobi en Zaragoza met lokale partners plaatsgevonden. Damn Food Waste is de Nederlandse editie van Feeding the 5000.