Food waste?

FoodGuerilla-print©MaartjeStrijbis-7840

Food waste een ver-van-je-bed-show? Nee hoor! In Nederland alleen al verspillen we ongeveer één derde van ons voedsel. Voedselverspilling is het weggooien van eten dat nog goed en eetbaar is. Waarom en hoe wordt er zo veel verspild? Bijvoorbeeld omdat groente niet aan de cosmetische eisen voldoet, er te strikt omgegaan wordt met houdbaarheidsdata of omdat we meer kopen dan we op kunnen eten. Deze redenen liggen deels bij de consument maar ook bedrijven en supermarkten spelen hier een rol in.

Waarom is voedselverspilling tegengaan belangrijk?

Het verspillen van voedsel heeft grote ecologische, economische en sociale gevolgen. Hoe komt dat?

Economische effect
In termen van economische effecten, veroorzaakt onnodig voedselafval hoge kosten voor afvalbeheer. Dergelijke kosten behelzen het onderhoud van stortplaatsen (waar het voedselafval meestal terecht komt) maar ook transportkosten, operationele kosten in de zuiveringsinstallaties, en in sommige gevallen de kosten van afvalscheiding.

Bron: WRAP, 2009. Household Food and Drink Waste in the UK

Milieubelasting
Voedselproductie en -consumptie in de EU genereert naar schatting 20% tot 30% van de Europese milieubelasting (European Commission). Met voedsel gooi je niet alleen geld weg, maar ook de energie die in de teelt, verpakking, transport, koeling en bereiding van voedsel is gestoken. Met elke kilo voedsel die je weggooit, gooi je eigenlijk 1,3 liter benzine weg (Milieu Centraal, 2012). In de top 3 van producten die (gezien de hoeveelheid die ervan verspild wordt) het meest bijdragen aan de klimaatbelasting door verspilling staat vlees bovenaan, gevolgd door zuivel en groente. De klimaatbelasting van deze top drie draagt voor meer dan de helft bij aan de totale klimaatbelasting van verspilling. Met het terugdringen van de verspilling van met name deze productgroepen is dus klimaatwinst te behalen.

Bron: Voedselverspilling huishoudens 2013, Factsheet van MilieuCentraal en Voedingscentrum

Sociale gevolgen
Het verspillen van voedsel roept ook maatschappelijke vraagstukken op, met name gezien de huidige wereldwijde financiële crisis, stijgende voedselprijzen en internationale voedseltekorten. Naar schatting een derde tot de helft van alle huidige voedselproductie eindigt verspild. En dat terwijl de FAO meldt dat 868.000.000 mensen, of 12% van de wereldbevolking, ondervoed is.

Kwaliteitsstandaarden van voedsel van grotere instanties bepalen de afname en verspilling van de landbouwgewassen. Voedsel dat esthetisch of in kwaliteit, zoals wanneer het een plekje heeft, afwijkt van de norm wordt in de meeste gevallen verspild en komt überhaupt al niet bij de consument terecht. Boeren in veel landen kunnen hierdoor maar een deel van hun oogst verkopen aan bedrijven uit westerse landen. Dit komt doordat de consument liever geen kromme komkommers of appels met een bruin vlekje koopt.

Bron: EU Fusions, About Food Waste

Oplossingen

Voedselverspilling verminderen is makkelijk, goed voor je portemonnee, voor het milieu, en de sociale cohesie. Wil jij ook aan de slag? Doe mee! Hoe meer mensen beseffen hoeveel voedsel er verspild wordt en wat de impact daarvan is, hoe sneller er minder verspild zal worden.

Nog meer inspiratie? De bekendste man in de strijd tegen voedselverspilling is misschien wel Tristram Stuart. De jonge Brit, die de prestigieuze duurzaamheidsprijs Sophie Prize 2011 won, reist de hele wereld rond om te spreken en daarmee consumenten en organisaties bewuster te maken van voedselverspilling. Kijk hieronder naar de inspirerende woorden van Tristram Stuart.

Wat zijn de feiten in Nederland?

Wat doet Damn Food Waste om voedselverspilling tegen te gaan?