Overheid

Niet alleen consumenten en bedrijven kunnen verandering teweeg brengen in ons voedselsysteem, er ligt ook een belangrijke taak voor de overheid.

Wat kan je als politicus doen? Wat zijn de belangrijke punten om aandacht voor te vragen namens je partij?

  • Het opzetten van een gunstiger klimaat om voedseloverschotten te herdistribueren aan goede doelen-organisaties. Hiermee kan voedselverspilling en tegelijkertijd honger worden tegengegaan. Een voorbeeld zou kunnen worden genomen aan de VS, waar fiscale voordelen bestaan voor bedrijven die overtollig voedsel doneren.
  • Om het doneren van overtollig voedsel te stimuleren vragen wij de Nederlandse overheid om bedrijven die voedsel doneren te beschermen. Ook in de VS is in 1996 de ‘Bill Emerson Good Samaritan Food Donor Act’ uitgevaardigd. De wet beschermt bedrijven, organisaties en individuen die in goed vertrouwen voedsel doneren, van wettelijke aansprakelijkheid die uit donaties zou kunnen voortvloeien. Wij willen hetzelfde in Nederland.
  • Het opzetten van een platform waarin de overheid, particulieren, liefdadigheid- en sociale instellingen kunnen samenwerken. Zo kunnen kansen worden geïdentificeerd om voedsel dat momenteel wordt verscheept voor veevoer of compostering, te benutten voor menselijke consumptie.
  • Niet alleen een onderzoek instellen, maar ook daadwerkelijk iets met de bevindingen doen. Met deze belangrijke informatie kan meer aandacht worden gevraagd voor de grootte van het probleem, kan meer gedetailleerde en accurate data verstrekt worden, kunnen standaarden worden opgezet om verbetering te meten, kunnen nationale doelen worden opgesteld om voedselverspilling te verminderen en kan worden aangegeven waar de kansen en zwakke plekken liggen en hoe overtollig voedsel kan worden herverdeeld onder diegenen die ‘t het meest nodig hebben.

Politici, teken het pact en laat zien dat jullie je de komende periode zullen inzetten om het voedselverspillingsprobleem op de politieke agenda te zetten!

Deze partijen en politici gingen jullie al voor:

Partij voor de Dieren Den Haag
De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld om meer bewustwording over deze problematiek te creëren in de gemeente Den Haag.
De Partij voor de Dieren Den Haag wil:
- De doggybag introduceren in de gemeente Den Haag.
- Mensen bewust maken van consuminderen.
- Workshops aanbieden waarbij deelnemers leren koken met restjes voedsel.

Toine Manders (voormalig Europarlementatiër VVD)
“Ik, als vertegenwoordiger van mijn partij beloof mij in te zetten om voedselverspilling hoger op de politieke agenda te krijgen.
In het komende jaar ga ik:
- Zorgen dat de wetgeving over houdbaarheidsdata van voedsel snel wordt herzien.
- Zorgen dat smaaklessen worden gegeven op basisscholen zodat kinderen zelf leren om te ruiken en te proeven of eten nog eetbaar is of moet worden weggegooid.”

994500_588339237878093_670681523_n